Co małżeństwo zmieniło w moim życiu?

  Ludzie czę­sto pytają mnie co mał­żeń­stwo zmie­niło w moim życiu? Czy odkąd noszę na palcu obrączkę ślubną, jest jakoś ina­czej, lepiej lub gorzej, czy czuję się jakoś ina­czej? Szcze­rze to nie wiem, co odpo­wie­dzieć na tego typu pyta­nia, bo nie rozu­miem ich tak do końca. Co niby miało się zmie­nić oprócz sta­tusu mężatki?…